Blog > Komentarze do wpisu

III.           Treści programowe     

1)      psychomotoryka:

-        zabawy zwinnościowe,

-        rzuty małymi przedmiotami lewą i prawą ręką w miejscu i w ruchu,

-        rzut oburącz w przód z nad głowy,

-        rzuty do celu,

-        wieloskoki, przeskoki, skoki z pokonywaniem przeszkód naturalnych,

-        zabawy skoczne z przyborami,

-        przetaczanie, 

-        przenoszenie przedmiotów oburącz przed sobą,

-        toczenie przedmiotów ręką lub nogą,

-        zabawy z mocowaniem w miejscu i w marszu,

-        czołganie się pod niską przeszkodą,

-        pełzanie z przyborem lub bez przyboru,

2)      kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji

           twórczej:

-        zabawy ze śpiewem,

-        rytmiczny marsz z akcentem pracy rąk i nóg,

-        ilustrowanie ruchem rytmu znanych piosenek,

-        odtwarzanie obrazów i kształtów za pomocą ruchu ciała,

-        zabawy rytmiczno-taneczne,

-        podania piłki lub innego przedmiotu (w lewo, w prawo, poza plecami, nad

           głową itp.),

-        przyjmowanie określonych pozycji w zmiennym rytmie,

-        podskoki, bieg, marsz, cwał w rytmie bez przyboru

           i z przyborem,

-         tańce ze śpiewem przedstawiane za pomocą gestu

         i mimiki,

-        improwizacja ruchowa w rytmie i przy muzyce,

-        zajmowanie na umówiony sygnał  pozycji leżącej, stojącej, siedzącej,

-        mijanie z prawej i z lewej strony przeszkód stałych

           i ruchomych,

-        zmiana kierunku marszu i zatrzymanie się na sygnał,

-        wykonywanie ruchów przeciwstawnych do ruchów współćwiczącego,

-        unikanie w chodzie w biegu kontaktu ze współćwiczącym,

-        omijanie przeszkód stałych i ruchomych w sposób prawidłowy (z lewej strony),

-        naśladowanie ruchów współćwiczącego,

-        zamiana miejsc zespołów,

-        naśladowanie ruchów manipulacyjnych np. pisanie, wkręcanie,

          pompowanie, ścinanie, mycie itp.,

-        przejście z zamkniętymi oczami po linie (skakance) na podłożu,

-        naśladowanie ruchów lokomocyjnych np. pojazdów, zwierząt,

-        wyrażanie ruchem pojęć przeciwstawnych, np. lekki – ciężki, szybki –  wolny, radosny – smutny, itp.

-        utrwalanie ruchem pojęć związanych z prawidłową postawą ciała,

-        przejście równoważne po klockach, pudełkach itp.,

-        ćwiczenia mięśni szyi: wolne lub szybkie skłony, skręty i krążenia głowy,

-        ćwiczenia ramion: są to skurcze pionowe i poziome, wymachy, rzuty,

           wyprosty i krążenia jednorącz  i oburącz wykonywane w różnych

            kierunkach i   w   różnym tempie,

-        ćwiczenia tułowia, skłony w przód, w tył (płaszczyzna strzałkowa),  skłony boczne (płaszczyzna czołowa), skręty (płaszczyzna poprzeczna),

          skrętoskłony i krążenia tułowia (płaszczyzna kombinowana),

-        ćwiczenia nóg: chody, biegi, podskoki jednonóż i obunóż, wykonywane w miejscu i w różnych kierunkach po klasie, zeskoki, przechodzenia pod i nad przeszkodą, kroki taneczne, a także specjalne  ćwiczenia  przeciw płaskiej stopie,

-        ćwiczenia oddechowe.

3)      umiejętności:

-        przyjmowanie podstawowych pozycji niskich,

-        przysiad podparty, siad: prosty, skrzyżny, skulny, klęczny,  klęk:

           jednonóż, obunóż, leżenie: przodem, tyłem, marsz na czworakach,

-        leżenie przewrotne,

-        łączenie ćwiczeń rozluźniających i dynamicznych,

-        rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, muzykę połączone z nauką relaksu,

-        techniki relaksacyjne i twórcza wizualizacja,

-        nauka postrzegania i koncentracji uwagi oraz nauka wymiany myśli,

-        rozwijanie poczucia własnej wartości i samoakceptacji,

-        rozwijanie wyobraźni i wrażliwości na barwy, dźwięki,

-        muzykoterapia i nauka swobodnego ruchu,

-        nauka obserwacji reakcji emocjonalnej,

-        rozwijanie zaufania i kształtowanie nawyku opiekowania się, troszczenia

          się o innych,

-        nauka dzielenia się,

-        nauka samodyscypliny,

-        zachęcanie do dobrych czynów, do pozytywnego działania,

-        nauka ćwiczeń wzmacniających: kręgosłup, mięśnie grzbietu i brzucha,

          kręgosłupa i nóg, pleców, wszystkie mięśnie ciała,

-        nauka ćwiczeń polepszających równowagę i koncentrację, doskonalących

          równowagę i koncentrację, poprawiających krążenie, rozluźniających

          ciało, zwiększających energię i równowagę.

4)      wiadomości:

-        zasady hartowania organizmu, zapobieganie przeziębieniom,

-        wypoczynek czynny i bierny,

-        wpływ ćwiczeń śródlekcyjnych na utrzymywanie prawidłowej postawy

          ciała,

-        ochrona i samoochrona podczas ćwiczeń ,

-        zasady współdziałania w grupie w czasie gier, zabaw i ćwiczeń ,

-        zasady stopniowania wysiłku,

-        przestrzeganie zasad i umów w poznanych grach i zabawach,

        wpływ ćwiczeń   na poziom motoryki,

poniedziałek, 12 października 2015, wasilowska

Polecane wpisy

  • Kolonie Letnie 2016

    Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Ząbki” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach organizuje w terminie 09.VII -19.VII .2016r. kolonie letnie w Bieszcz

  • Zebranie sprawozdawczo - wyborcze

    Zapraszamy na sprawozdawczo-wyborcze   zebranie zarządu UKS „Dwójka Ząbki” w celu wybrania nowych władz klubu. Zapraszamy do współpracy ch

  • WAKACYJNE WSPOMNIENIA

    W tym roku UKS ”Dwójka Ząbki” zorganizował kolonie do Wioski Glinianych Okrągłych Domków. Ośrodek Wypoczynkowy KUKLE położony jest na skraju Puszczy