Blog > Komentarze do wpisu

III.           Treści programowe     

1)      psychomotoryka:

-        zabawy zwinnościowe,

-        rzuty małymi przedmiotami lewą i prawą ręką w miejscu i w ruchu,

-        rzut oburącz w przód z nad głowy,

-        rzuty do celu,

-        wieloskoki, przeskoki, skoki z pokonywaniem przeszkód naturalnych,

-        zabawy skoczne z przyborami,

-        przetaczanie, 

-        przenoszenie przedmiotów oburącz przed sobą,

-        toczenie przedmiotów ręką lub nogą,

-        zabawy z mocowaniem w miejscu i w marszu,

-        czołganie się pod niską przeszkodą,

-        pełzanie z przyborem lub bez przyboru,

2)      kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji

           twórczej:

-        zabawy ze śpiewem,

-        rytmiczny marsz z akcentem pracy rąk i nóg,

-        ilustrowanie ruchem rytmu znanych piosenek,

-        odtwarzanie obrazów i kształtów za pomocą ruchu ciała,

-        zabawy rytmiczno-taneczne,

-        podania piłki lub innego przedmiotu (w lewo, w prawo, poza plecami, nad

           głową itp.),

-        przyjmowanie określonych pozycji w zmiennym rytmie,

-        podskoki, bieg, marsz, cwał w rytmie bez przyboru

           i z przyborem,

-         tańce ze śpiewem przedstawiane za pomocą gestu

         i mimiki,

-        improwizacja ruchowa w rytmie i przy muzyce,

-        zajmowanie na umówiony sygnał  pozycji leżącej, stojącej, siedzącej,

-        mijanie z prawej i z lewej strony przeszkód stałych

           i ruchomych,

-        zmiana kierunku marszu i zatrzymanie się na sygnał,

-        wykonywanie ruchów przeciwstawnych do ruchów współćwiczącego,

-        unikanie w chodzie w biegu kontaktu ze współćwiczącym,

-        omijanie przeszkód stałych i ruchomych w sposób prawidłowy (z lewej strony),

-        naśladowanie ruchów współćwiczącego,

-        zamiana miejsc zespołów,

-        naśladowanie ruchów manipulacyjnych np. pisanie, wkręcanie,

          pompowanie, ścinanie, mycie itp.,

-        przejście z zamkniętymi oczami po linie (skakance) na podłożu,

-        naśladowanie ruchów lokomocyjnych np. pojazdów, zwierząt,

-        wyrażanie ruchem pojęć przeciwstawnych, np. lekki – ciężki, szybki –  wolny, radosny – smutny, itp.

-        utrwalanie ruchem pojęć związanych z prawidłową postawą ciała,

-        przejście równoważne po klockach, pudełkach itp.,

-        ćwiczenia mięśni szyi: wolne lub szybkie skłony, skręty i krążenia głowy,

-        ćwiczenia ramion: są to skurcze pionowe i poziome, wymachy, rzuty,

           wyprosty i krążenia jednorącz  i oburącz wykonywane w różnych

            kierunkach i   w   różnym tempie,

-        ćwiczenia tułowia, skłony w przód, w tył (płaszczyzna strzałkowa),  skłony boczne (płaszczyzna czołowa), skręty (płaszczyzna poprzeczna),

          skrętoskłony i krążenia tułowia (płaszczyzna kombinowana),

-        ćwiczenia nóg: chody, biegi, podskoki jednonóż i obunóż, wykonywane w miejscu i w różnych kierunkach po klasie, zeskoki, przechodzenia pod i nad przeszkodą, kroki taneczne, a także specjalne  ćwiczenia  przeciw płaskiej stopie,

-        ćwiczenia oddechowe.

3)      umiejętności:

-        przyjmowanie podstawowych pozycji niskich,

-        przysiad podparty, siad: prosty, skrzyżny, skulny, klęczny,  klęk:

           jednonóż, obunóż, leżenie: przodem, tyłem, marsz na czworakach,

-        leżenie przewrotne,

-        łączenie ćwiczeń rozluźniających i dynamicznych,

-        rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody, muzykę połączone z nauką relaksu,

-        techniki relaksacyjne i twórcza wizualizacja,

-        nauka postrzegania i koncentracji uwagi oraz nauka wymiany myśli,

-        rozwijanie poczucia własnej wartości i samoakceptacji,

-        rozwijanie wyobraźni i wrażliwości na barwy, dźwięki,

-        muzykoterapia i nauka swobodnego ruchu,

-        nauka obserwacji reakcji emocjonalnej,

-        rozwijanie zaufania i kształtowanie nawyku opiekowania się, troszczenia

          się o innych,

-        nauka dzielenia się,

-        nauka samodyscypliny,

-        zachęcanie do dobrych czynów, do pozytywnego działania,

-        nauka ćwiczeń wzmacniających: kręgosłup, mięśnie grzbietu i brzucha,

          kręgosłupa i nóg, pleców, wszystkie mięśnie ciała,

-        nauka ćwiczeń polepszających równowagę i koncentrację, doskonalących

          równowagę i koncentrację, poprawiających krążenie, rozluźniających

          ciało, zwiększających energię i równowagę.

4)      wiadomości:

-        zasady hartowania organizmu, zapobieganie przeziębieniom,

-        wypoczynek czynny i bierny,

-        wpływ ćwiczeń śródlekcyjnych na utrzymywanie prawidłowej postawy

          ciała,

-        ochrona i samoochrona podczas ćwiczeń ,

-        zasady współdziałania w grupie w czasie gier, zabaw i ćwiczeń ,

-        zasady stopniowania wysiłku,

-        przestrzeganie zasad i umów w poznanych grach i zabawach,

        wpływ ćwiczeń   na poziom motoryki,

poniedziałek, 12 października 2015, wasilowska

Polecane wpisy

  • Kolonie Letnie 2016

    Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka Ząbki” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach organizuje w terminie 09.VII -19.VII .2016r. kolonie letnie w Bieszcz

  • Zebranie sprawozdawczo - wyborcze

    Zapraszamy na sprawozdawczo-wyborcze   zebranie zarządu UKS „Dwójka Ząbki” w celu wybrania nowych władz klubu. Zapraszamy do współpracy ch

  • WAKACYJNE WSPOMNIENIA

    W tym roku UKS ”Dwójka Ząbki” zorganizował kolonie do Wioski Glinianych Okrągłych Domków. Ośrodek Wypoczynkowy KUKLE położony jest na skraju Puszczy

wpłaty za zajęcia ruchowe 18 zł za cały rok wpłacamy na konto Alior Banku z dopiskiem za kogo